Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 200 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 

  1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing
  2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
  4. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
  5. Οικονομικός Αναλυτής
  6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
  7. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί). 

 

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 200 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1000,00 €.

Σημείωση:      Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10%  ή 20%,  επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

 

 

Α/Α

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

Οικονομικός Αναλυτής

Οικονομικός Αναλυτής

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου

Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7

Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΝΑΙ

ΟΧΙ