Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 121@oe-e.gr.