Στόχοι & Δράσεις του έργου

Το έργο απευθύνεται σε 3.500 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

 

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής (10 συνεδρίες), οι οποίες θα υλοποιηθούν είτε μέσω δια ζώσης συνεδριών (face to face)είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
  • Ενέργειες κατάρτισης 200 ωρών, οι οποίες θα υλοποιηθούν είτε μέσω διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη είτε μέσω τηλεκατάρτισης ή συνδυασμός των ανωτέρω.